Szlovákiai magyarok sorsa (Youtube)
Benes dekrétumok (Youtube)
A szlovák sajtó magyarellenessége
Balassa et all: Levelek a szlovákiai autonómia ügyében
Balassa Zoltán: A Benes dekrétumokról
Balassa Zoltán: A szlovákok történelme
Balassa Zoltán:  Ellenállás a Felvidéken
Bonsal Stephen: Hlinka páterrõl
Botlik József: Az un. Benes-dekrétumok
Csóti György: Gondolatok a szlovák sovinizmus kapcsán
Eördögh István Dr.: Josef Tisó és a szlovákiai holokauszt
Hábel György, Janics Kálmán: A Hontalanság évei
Hábel György: Pozsony- Dunacsuny
Jeszenszky Géza: A szlovák-magyar viták háttere
Király Izabella: Skultéty sírrablás
Magyaródi Szabolcs:Szlovákok - Magyarok
Neszméri Csilla: A szlovákok kulturális szervezete a Matica slovenská
Pusztába kiáltott szó
Urbán György: A néppé válás anomáliái
Pótolják történelmüket
Püspöki Nagy Péter: A tények erejével
Vadkerty Katalin: A kitelepítéstõl a reszlovakizációig recenzió
V. Hábel György:   A bocsánatkérést 1968-ért mell